Buradasınız :  Makaleler/ Nakşibendî Tarikatı’nın Fazileti
Kategori:
Makaleler
108 kez Okunmuş

Nakşibendî Tarikatı’nın Fazileti

İmam Rabbânî hazretleri Ulu Han isimli zata göndermiş olduğu mektupta, Nakşibendî tarikatı ve ashabın üstünlüğüyle ilgili olarak şöyle der:

 

Hamd Allah'a, onun seçtiği peygamberlere de salât ve selam olsun.

 

Hâcegân tarikatı "indirâcü'n-nihâye fi'l-bidâye" (son mertebenin ilk mertebeye indirilmesi) esası üzerine kuruludur. Nitekim Bahâeddin Nakşibend (k.s), “Biz son mertebeyi ilk mertebeye girdiririz” buyurmuştur.

 

Bu yol aynı zamanda sahâbe-i kiramın yoludur. Zira Peygamber Efendimiz'le ilk sohbetlerinde sahabenin elde ettiği makam, diğer velilerin en son mertebede ancak bir nebzesini elde edebildiği makamdır. Bu sebepledir ki, Hz. Hamza'yı (r.a) şehit eden Vahşi (r.a.), tâbiînin en hayırlısı olan Veysel Karanî'den daha üstündür. Sahabenin sahip olduğu bu meziyet, İslâm'a ilk girdiği sırada bir kere de olsa, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Peygamberimiz'le beraber olma şerefine eriştiği içindir.

 

Hz. Vahşi'nin Peygamberimiz'le bir anlık beraberliği sonucu elde ettiği makam, Veysel Karanî'ye eriştiği son mertebede dahi verilmemiştir. Bu sebeple kuşakların en hayırlısı sahabe nesli olmuştur. Hadis-i şerifte geçen “sümme”[1] (sonra) ifadesi sahabenin dışındakileri geride bırakmış ve onlarla sahabe arasındaki mesafenin uzaklığına dikkat çekmiştir.

 

Abdullah b. Mübârek'e (rh.a.) sordular:

 

- Hz. Muaviye (r.a) mi daha faziletlidir, yoksa Ömer b. Abdülaziz (rah.) mi? O da,

 

- Hz. Muaviye'nin (r.a) Resûlullah (s.a.v) ile birlikte atının burnuna kaçan toz zerresi Ömer b. Abdülaziz'den (rah.) şu kadar kez daha hayırlıdır, diye cevap vermiştir.

 

Kuşkusuz Nakşî büyüklerinin silsilesi altın silsilesidir. Böylelikle bu yüce tarikatın diğer tarikatlara olan üstünlüğünün, sahabenin diğer kuşaklara olan üstünlüğü gibi olduğu açık delillerle ispatlanmıştır. Manevî kadehten ilk içişlerinde lütuf ve faziletin olgunluklarını tadan bir cemaatin özünü idrak etmek, diğerlerinin kârı değildir. Zira Nakşî büyüklerinin nihayeti diğerlerinin nihayetinin üstündedir.

 

Bolluk yılı baharından belli olur.

 

“Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.”[2]

 

Nitekim Bahâeddin Nakşibend (k.s), “Bizler üstün kılınanlarız” diye buyurmuştur.

 

Allah Teâlâ, Kureyşli Peygamber (s.a.v) hürmetine, bizleri ve sizleri bu büyüklerin yolunu canlandıran ve onların izlerine uyanlardan eylesin.

 

____________________[1] Hadis-i şerifte, sahabe neslinin daha sonraki nesillerden fazileti ifade edilirken «sümme» kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime, hem rütbe hem de zaman farkına işaret eder. Yani, sahabe nesli derece olarak sonraki nesillerden üstündür.

[2] Cuma, 4.

 

Kaynak: İmam Rabbânî, Mektubât, 1/312-313; 66. Mektup (Semerkand Yayınları)

 


Bu Yazılarda Dikkatinizi Çekebilir