MAKALELER

Murâkabe kelimesi râ-kâf-bâ (rkb)’den türemiştir. Lügat yönüyle göz önünde tutulursa “Murâ
Tasavvufu zühd, manevi eğitim, rabbanilik ve ihsan manasına anladığımız zaman dört mezhep

RÖPORTAJLAR

Arabistan, içinde bulunduğu döneme göre, gerek edebiyatta, gerek kültür ve sanatta oldukça
Araştırmacı-Yazar Siraceddin Önlüer ile rehbersiz yol yürümenin zararları, kâmil mürşidde
İnsan Ne Zaman Bâliğ Olur? Editör
Salih Amel Nedir? Dr. Murat Kaya
Murakabe: Kalbin Allah İsmine Dalışı Editör
   Âdâb-ı Nakşibendiyye | Şeyh Ali Behcet Efendi
   Nefs Terbiyesinde Râbıta | Doç. Dr. Dilaver Selvi
   Mektûbât-ı Hazret | Şeyh Muhammed Ziyâuddîn
   Behcetü's-Seniyye | Muhammed b. Abdullah Hânî
   Miyâr-ı Tarîkat | Karabaş Velî

FOTO GALERİ