Buradasınız :  Menkıbeler
Kategori:
Menkıbeler

Edit
Hepsi de Benim Kölemdir.
Padişahlardan biri, zahidin birisine sorar: Bir ihtiyacın var mı?' Zâhid büyük bir vakarla
Edit
Allah'tan Korkmadın mı?
Ebu Amr b. Ulvan, şöyle anlatır: Bir gün ayakta namaz kılıyordum. Aniden kalbimde bir...
Edit
Yaralı Arslan
İbrahim Havvâs (k.s) anlatıyor: “Bir gün sahrada, civarında su bulunan bir ağacın yanına
Edit
Her Güne Bir Deve
Kays b. Sa‘d b. Ubâde’ye, Senden daha cömert birini gördün mü?” diye sorulunca: Evet...
Edit
Sen Üzerine Düşeni Yaptın
İçkici bir şahıs dostlarından bir grubu topladı; hizmetkârına dört dirhem para verip mec..
Edit
Biz Üzerimize Düşeni Yaptık
Muhammed Ma‘sûm hazretleri (k.s.) dervişleriyle birlikte dergâhta sohbet ediyordu. Bir ara
Edit
Bunun Hesabı Benden Sorulur!
Hazret-i Ali’den (k.v.) şöyle rivayet edilir: “Bir gün Hazret-i Ömer’i (r.a.) sabah erken
Edit
Kim Kimdir?
Bir gün Abdullah ibn Mübarek rh.a.’e sorulur: — Size göre kâmil insanlar kimlerdir?.....
Edit
İhlâslı Olacağım Derken…
Fakir bir genç vardı. Büyük sûfi Ebu Said Harraz k.s. hazretlerinin meclisinden ayrılmaz,.
Edit
“Ben Azrâil’im”
Malı çok olan bir hükümdar vardı. Onun bütün derdi, refah içinde bir hayat sürmek ve yiyip
Edit
Bire On
Bir dilenci, Hz. Ali’den bir şeyler istedi. O da Hasan veya Hüseyin’den birine, Annene git
Edit
Allah (c.c) İsyan Edene Böyle İyilik Yaparsa!
Zünnûn-i Mısrî (rah) anlatıyor: Bir gün Nil nehrinin kenarında yürüyordum. Bir akrep gör..
Edit
Allah’a Yakınlık
Ataullah İskenderî k.s. şöyle diyor: “Senin Allah’a yakınlığından maksat O’nun sana yakı
Edit
Rızk Akla Değil, Allah'a Bağlıdır
TASAVVUF büyükleri derler ki; Allah dostlarının, evliyaların sözleri ve güzel halleri, bir
Edit
Nizamülmülk ve Sûfî
Ferîdüddin Attâr (k.s), TASAVVUF NEDİR sualine cevap niteliğinde, kaleme aldığı ahlak ve T
Edit
Allah Kulunu Nasıl Zikreder?
Adamın biri, geceleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi.
Edit
Hasta Kalbin İlacı
Salih zatlardan biri bir topluluğun yanına uğradı. Baktı ki bir doktor, oradakilere bazı
Edit
İbrahim b. Edhem (k.s) Hazretleri
İlk dönemin zâhid sûfilerinden biri, Ebû İshak İbrahim b. Edhem b. Mansûr’dur (rah).....
Edit
İnsan Ne Zaman Bâliğ Olur?
Anne rahminde bir damlacık su, kırk günde insan biçimini alırken, kırk yaşına gelmiş adam