Buradasınız :  Makaleler/ Ey Hakk'a Talib Olan
Kategori:
Makaleler
16353 kez Okunmuş

Ey Hakk'a Talib Olan

 

Ermeye ol Hazret’e
Mürşide gel mürşide
Doğru O’na ilete
Mürşide gel mürşide.
 
Ey Hakk’a talib olan
Hak yola râgıb olan
Nefsine galib olan
Mürşide gel mürşide.
 
Kendini bilmek için
Ölmeden ölmek için
Dostla dirilmek için
Mürşide gel mürşide.
 
Hizmetin et cân ile
Mal ile emvâl ile
Sıdk ile ihlâs ile
Mürşide gel mürşide.
 
Zevkini sor âlimin
İlmi ile âmilin
Gönlüne gir kâmilin
Mürşide gel mürşide.
 
Âşık-ı merd olmaya
Sahib-i derd olmaya
Yâr ile ferd olmaya
Mürşide gel mürşide.
 
Mürşidi Allah sever
Kur’an içinde över
Şeyhsizi kim sever
Mürşide gel mürşide.
 
Sıdk ile gir bu yola
Bakma dikene güle
Levh-i dilin pâk ola
Mürşide gel mürşide.
 
Mürşid işler bitirir
Seni senden yitirir
Hakk’a alır götürür
Mürşide gel mürşide.
 
İstediğin mâh ise
Matlabın ol şâh ise
Maksadın Allah ise
Mürşide gel mürşide.
 
Ahmed Matlaî Halvetî k.s. (17. yy.)
________________________

Hazret: (Burada) Cenab-ı Hak.

Râgıb: İstekli, gayretli.

Emvâl: Mallar.

Zevkini sor âlimin / İlmi ile âmilin: İlmi ile amel eden alim kimsenin duyduğu manevi hazzı ara, tat.

Âşık-ı merd: Aşık bir kimse.

Sahib-i derd olmaya: Bir hedef, maksat peşinde olmak için.

Yâr ile ferd olmaya: Gönlün sadece Allah ile olması için.

Levh-i dilin pâk ola: Gönlünün pak, temiz olması için.

Mâh: Ay. (Burada) Ay yüzlü, Cemâlullah.

Matlab: Talep edilen, istenen.

 

 


Bu Yazılarda Dikkatinizi Çekebilir